Back to Top
 
 
 

Kancelaria Radcy Prawnego

Małgorzata Buczkowska

O Kancelarii


Jesteśmy Kancelarią Prawną, która łączy wiedzę merytoryczną, doświadczenie i troskę o  interes  Klienta. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i z należytą powagą. Staramy się zapobiegać problemom a już powstałe rozwiązywać konstruktywnie bez  niepotrzebnej ich eskalacji. Dzięki doskonałemu przygotowaniu zawodowemu i  doświadczeniu zapewniamy doradztwo na najwyższym poziomie.

Filarem Kancelarii jest radca prawny Małgorzata Buczkowska, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (w  tym spółek prawa handlowego i spółek z udziałem Skarbu Państwa). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła prawo i  Podyplomowe Studium Prawa Spółek.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym doradztwem w  zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności, zakładania, restrukturyzacji  i likwidacji spółek oraz negocjowaniem kontraktów handlowych.

Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i handlowego.